Ustawa o biopaliwach będzie korzystna nie tylko dla rolników, lecz również dla producentów paliw i konsumentów. Ci pierwsi poznają wymogi dotyczące dodawania biokompotentów do paliw. Konsumenci będą jeździć na tańszym paliwie, które jest bardziej przyjazne dla środowiska. A wszyscy mogą osiągnąć większe korzyści.

W  październiku 2003 r. została uchwalona ustawa o biopaliwach. Jednak dotąd nie weszła w życie, gdyż w kwietniu 2004 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją zapisy nakazujące dodawanie biokomponentów do paliw w nieokreślonej ilości. Brak rozporządzenia określającego wymogi jakościowe dla biopaliwa ciekłego, zawierającego ponad 5 proc. biokompontentów, jest dla rynku paliwowego czynnikiem destrukcyjnym. Zapisy ustawy o biopaliwach trzeba też uzupełnić postanowieniami wynikającymi z Dyrektywy Unii Europejskiej, uwzględniając specyfikę naszego rynku i dostępność surowców. Dyrektywa ta zakłada 2 proc. udziału biopaliw w paliwach płynnych używanych w transporcie w krajach UE w 2005 r. i coroczny wzrost o 0,75 proc. tak, aby w roku 2010 osiągnąć poziom nie mniejszy niż 5,75 proc. Obecnie mamy więc zapisy regulujące zasady wytwarzania tego surowca, nie posiadamy zaś przepisów wprowadzania biokomponentów na rynek. W efekcie ustawa o biopaliwach jest martwym zapisem. 

Będzie nowelizacja
Jednak po niemal 2,5-rocznym okresie stagnacji na rynku biopaliw jest szansa na jego rozwój. Ministerstwo Gospodarki,  które od września ubiegłego roku przejęło koordynację prac nad wykorzystaniem biopaliw w Polsce, prowadzonych dotychczas przez resort rolnictwa, zapowiada nowelizację ustawy. Zbigniew Kamieński, zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Energetycznego Ministerstwa Gospodarki twierdzi, że obecnie nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby do paliw dodawać do 5 proc. biokomponentów. Resort gospodarki przygotował rozporządzenie, które umożliwi wprowadzenie do obrotu dwóch rodzajów biopaliw: czystego estru oraz benzyn i oleju napędowego zawierających 20 proc. Biokomponentów. Natomiast nowelizacja ustawy o biopaliwach przedłożona przez ministra gospodarki Komisji Europejskiej wejdzie w życie na przełomie pierwszego i drugiego półrocza. Ustawa będzie zawierała przepisy pozwalające na stosowanie biopaliw na własny użytek, a także obowiązek wprowadzania na rynek biokompontentów w ilości zalecanej przez Unię Europejską. Nowelizacja umożliwi też szersze wykorzystanie biopaliw w transporcie miejskim. Biokomponenty mają być zwolnione z podatku akcyzowego, a wysokość ulgi akcyzowej dla biopaliw określona zostanie w rozporządzeniu.