Chwalona przez Sejm ustawa o biopaliwach nie mogła wejść w życie, gdyż Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją zapisy nakazujące dodawanie w nieokreślonej ilości biokomponentów do paliw. Jednak koncerny paliwowe dodają biokomponenty, bo dzięki temu zyskują ulgę w podatku akcyzowym. Podkreślają przy tym rzekome zagrożenia, które powoduje dodawanie biokompotentów do paliw silnikowych. Ile dolewają? Nie wiadomo.

Ciagłe nowele
Dlatego trzeba jak najszybciej usunąć z ustawy regulującej rynek biopaliw przepisy zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny oraz wzbogacić ją o wszystkie postanowienia wynikające z dyrektywy Unii Europejskiej, uwzględniając specyfikę naszego rynku i dostępność surowców. Dyrektywa zakłada 2 proc. udziału biopaliw w paliwach płynnych używanych w transporcie w krajach UE w 2005 r. i coroczny wzrost o 0,75 proc., tak by w roku 2010 osiągnąć poziom nie mniejszy niż 5,75 proc. W tym roku Polska jeszcze nie spełnia tych wymagań. Z wytyczonego na 2005 rok przez Komisję Europejską celu, jakim jest 2 proc. udziału biopaliw w zużyciu w transporcie, Polska zrealizowała tylko 0,5 proc., i to wyłącznie w zastosowaniu do benzyn. W efekcie Komisja Europejska może nałożyć kary, o czym już poinformowała rząd polski.

Natomiast Ministerstwo Gospodarki i Pracy, które od 1 września br. przejęło koordynację prac nad wykorzystaniem biopaliw w Polsce, prowadzonych dotychczas przez resort rolnictwa, twierdzi, że od ponad roku nie ma żadnych przeszkód, by komponować benzyny z bioetanolem w ilości do 5 proc. W odniesieniu do oleju napędowego z udziałem biokomponentów taka możliwość będzie od końca września tego roku, czyli po podaniu przez Komisję Europejską do publicznej wiadomości stosownego rozporządzenia.

Jest więc problem z dodawaniem biokompotentów do paliw czy go nie ma? Bolesław Rej, wiceszef departamentu bezpieczeństwa energetycznego resortu gospodarki wyjaśnia, że „gdzieś tkwi problem, który nie wiadomo jak rozwiązać. Przepisy prawa pozwalają na stosowanie biokomponentów w wysokości 5 proc., cena ropy rośnie, a tymczasem ilość bioalkoholu dodawanego do benzyn maleje”. Dodał także, że jest silny opór ze strony producentów paliw i silników w uzyskaniu zgody na dodatki do oleju napędowego.