W uroczystym otwarciu pokazowego zakładu produkcji biopaliw w Józinku uczestniczyli przedstawiciele resortu rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego oraz władze samorządu lokalnego. Rolnicy zgodnie twierdzili, że bez wyjątkowej przychylności przedstawicieli władz lokalnych realizacja projektu nie byłaby możliwa. Współtwórcami sukcesu - powstania pierwszej rolniczej „mini rafinerii biopaliw” - jest także zespół ekspertów i doradców firmy PETEX, którzy pomogli grupie rolników w stworzeniu projektu instalacji i wykonaniu mini rafinerii. Podstawowym założeniem projektowym wytwórni był dobór wyposażenia dobrego technicznie, z zagwarantowanym serwisem, ale równocześnie możliwie taniego.

Biopaliwa2

Autor: Michał Halemba

Opis: Pokazowy zakład produkcji biopaliw w Józinku

Każdy z rolników będzie wytwarzał biopaliwo dla siebie z własnych surowców i materiałów. Pozostałe koszty wytwórni będą rolnicy ponosili po równo wspólnie. Starania uruchomienia wytwórni rozpoczęto już w listopadzie 2006, jednak dopiero rok później (listopad 2007) udało się rozwiązać wszystkie problemy formalne i uzyskać stosowne zezwolenia. 

Dość istotnym produktem ubocznym procesu powstawania biopaliwa jest makuch rzepaczany wychodzący z prasy od razu w formie pelletu. Pellet ten może być wykorzystywany jako komponent do mieszania pasz dla zwierząt i drobiu, może również służyć jako paliwo do kotła c.o. W wytwórni jest zainstalowany kocioł c.o. doskonale spalający tą i inne drobne suche biomasy

Eksperci pomagający w budowie zapewniają, że maksymalną ilość paliwa jaka jest zdolna wyprodukować pokazowa instalacja w Józinku to 70 tyś litrów paliwa rocznie. Natomiast całkowity koszt budowy instalacji to ok. 50 tyś zł., jednak to co warte jest podkreślenia to, że sporą część trudną do oszacowania prac przy budowie bio-rafinerii wykonali sami rolnicy.