Wstępem do dyskusji było wystąpienie Marka Kuleszy, dyrektora biura Towarzystwa Obrotu Energią (TOE), który przedstawił raport TOE oceniający krajowy rynek energii i proponujący zmiany w jego funkcjonowaniu.

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wskazała, że polski rynek energii jest rynkiem o sporym stopniu koncentracji, ale pomimo tego możliwa jest na nim konkurencja.

- W sektorze odbiorców komercyjnych mamy do czynienia z faktyczną konkurencją ofertową, w przypadku gospodarstw domowych oferta nie jest atrakcyjna - ocenia Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.

Zapewnia, że UOKiK nie sprzeciwia się uwolnieniu cen energii dla odbiorców indywidualnych, ale muszą być spełnione określone warunki, aby to było możliwe. To m.in. zmiany legislacyjne chroniące tzw. odbiorców wrażliwych.

Prezes UOKiK zwróciła uwagę, że wprowadzenie tzw. obliga giełdowego dało szansę wielu odbiorcom na łatwiejszy i bardziej przejrzysty dostęp do energii elektrycznej i zwiększyło płynność rynku energii.

Poseł Andrzej Czerwiński, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki przypomniał, że wprowadzenie obliga giełdowego dla wielu było kontrowersyjne, było wiele głosów przeciwko temu, ale widać, że to rozwiązanie się sprawdziło i przyniosło pozytywne zmiany na rynku energii.

Andrzej Czerwiński przedstawił także stan prac parlamentu nad ważnymi dla branży energetycznej ustawami. W jego ocenie jeszcze w tej kadencji parlamentu powinny zostać uchwalone zmiany prawa energetycznego w zakresie obrotu energią na giełdach towarowych (tzw. ustawa przecinkowa), trzy niezależne ustawy dla sektora elektroenergetycznego, gazu i OZE, ustawa o korytarzach przesyłowych oraz ustawa o odbiorcach wrażliwych.

Nie wiadomo, czy w obecnej kadencji uda się przyjąć ustawę o inteligentnych sieciach.

- Mówienie o w pełni konkurencyjnym rynku energii jest trochę na wyrost, ponieważ konieczność zatwierdzania taryf dla gospodarstw domowych wyklucza twierdzenie, że rynek konkurencyjny w obszarze obrotu energią istnieje. Dopóki ta taryfikacja będzie istniała to w pełni konkurencyjnego rynku nie będzie - ocenił Marek Szostek, wiceprezes zarządu ds. handlu Polskiej Grupy Energetycznej. Podobał się artykuł? Podziel się!