Po bezskutecznej akcji protestacyjnej 23 października br. przed gmachem Ministerstwa Gospodarki, ZGP planował organizację przynajmniej 200-osobowej pikiety podczas Kongresu PSL. Zamierzano okazać niezadowolenie z polityki prowadzonej przez liderów PSL, wicepremiera, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka i Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego.

Pawlak odmówił – po raz kolejny – spotkania z przedstawicielami Związku, zwrócono się do Ministra Rolnictwa z propozycją zorganizowania „okrągłego stołu spirytusu surowego i bioetanolu".

Prezes Zarządu ZGP otrzymał osobiście zapewnienie Ministra, że resort zorganizuje obrady „okrągłego stołu”, zgodnie z sugestiami ZGP, w piątek 14 listopada 2008 r. w Warszawie.

Zapewnienie to wstrzymało planowaną na 8 listopada akcję protestacyjną. Ustalenia, jakie zapadną w trakcie obrad „stołu”, a także sprawozdanie z przebiegu obrad, zostaną szczegółowo przedstawione w trakcie IX Walnego Zjazdu Członków Związku  26 listopada 2008 r.

Źródło: ZGP/ farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!