Chodzi o notyfikację dwóch nowelizacji ustaw - o podatku akcyzowym oraz o podatku dochodowym od osób prawnych, które od kilku miesięcy znajdują się w Komisji Europejskiej. Stosowanie takich ulg jest uznawane za pomoc publiczną i wymaga zgody Komisji.

Kucharski powiedział, że KE wstępnie wyraziła zgodę na polską propozycję. Polega ona na wprowadzeniu obowiązku stosowania biokomponentów w paliwach, przy jednoczesnym wprowadzeniu zwolnień akcyzowych - wyjaśnił.

Według Kucharskiego, taka zgoda może być wydana na okres dwóch lat - pod warunkiem, że Polska będzie przekazywała Komisji w tym czasie określone dane. Dodał, że resort gospodarki zgadza się na takie warunki; pismo w tej sprawie zostanie wkrótce przekazane do KE.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym z maja 2007 r. określa stawki podatku akcyzowego dla benzyny (na poziomie 1,565 zł/1000 l) i oleju napędowego (1,048 zł/1000 l). Zastosowano tam ponadto obniżoną stawkę podatku akcyzowego od biokomponentów stanowiących paliwa samoistne w wysokości 1 gr za litr.

Z kolei nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza przepis, zgodnie z którym wytwórcy biokomponentów mogą w latach 2007-2014 odliczyć od podatku kwotę stanowiąca 19 proc. nadwyżki kosztów wytwarzania biokomponentów nad kosztami wytworzenia paliw ciekłych.

Ministerstwo gospodarki poinformowało ponadto, że pracuje nad nowelizacją ustawy o biopaliwach. Jedną z planowanych zmian jest wprowadzenie możliwości stosowania paliw ciekłych z domieszką 5 proc. biokomponentów bez konieczności ich znakowania.

Swoje poprawki do tej ustawy przekazał także resort rolnictwa. Mają one na celu m.in. doprecyzowanie przepisów dotyczących wytwarzania i wprowadzania do obrotu biokomponentów.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!