Zdaniem autorów raportu biopaliwa nie tylko przyczyniają się do redukcji gazów cieplarnianych, ale także redukują naszą zależność wobec ropy oraz promują zatrudnienie na obszarach wiejskich. Pośród bowiem najczęściej stosowanych biopaliw , znajdujemy biodiesel produkowany z roślin oleistych oraz bioetanol wytwarzany ze zbóż lub buraków cukrowych czy trzciny cukrowej.

Badania wskazują także , że zapotrzebowanie na surowce rolne wykorzystywane do produkcji biopaliw w UE do 2020 roku spowoduje jedynie niewielki wzrost wykorzystania gruntów rolnych rzędu 0,07 % - 0,08 & Polityka Unii Europejskiej w zakresie promocji biopaliw nie będzie więc miała znacznego wpływu na wykorzystanie gruntów na poziomie międzynarodowym. Jednak efekt ten będzie większy , jeśli liberalizacja handlu biopaliwami wzrośnie. Dlatego też import do UE powinien być uregulowany przez szczególne przepisy.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!