Dokładnie 2 października 2010 roku odbyła się uroczystość wmurowania i poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowego zakładu. Wśród przybyłych gości znaleźli się producenci rolni z 25 gmin położonych w najbliższym sąsiedztwie fabryki, przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarnych, kościelnych, sektora finansowego i świata nauki. Jednym z punktów spotkania były warsztaty na temat źródeł energii odnawialnej i upraw energetycznych, które poprowadzili dr Włodzimierz Majtkowski z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy i dr Mariusz Stolarski z Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W czasie spotkania wielokrotnie podkreślano rolę nowej inwestycji jako doskonałego przykładu na dobrą współpracę między przedsiębiorcami, władzami i przedstawicielami świata nauki. Uruchomienie produkcji planowane jest na drugi kwartał 2011 roku.

Spółka jest w trakcie zawierania wieloletnich umów na odbiór surowca od zainteresowanych rolników. Poza słomą z pszenżyta, żyta, rzepaku i siana w dalszej kolejności będziemy skupowali również słomę miskanta olbrzymiego. Założyliśmy odbiór wszystkich typów bel do 25% wilgotności – mówi Michał Niestępski, Prezes Zarządu Bio Future. Jednym z priorytetów Bio Future jest popularyzacja stosowania źródeł energii odnawialnej. Z tą myślą powstał portal www.biofuture.pl, który w założeniu ma stać się kompendium wiedzy o całej branży.

W przyszłości Spółka planuje rozpoczęcie budowy kolejnych fabryk produkujących biopaliwa. Bardzo możliwe są kolejne inwestycje w Lubieniu Kujawskim.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!