Poprzednie rozporządzenie przewidywało 35-proc. oszczędność emisji CO2 dla biopaliw do końca 2016, natomiast 50 proc. od początku 2017 roku i 60 proc. od 2018 roku. Najnowszy projekt określa praktyczne wprowadzanie zrównoważonych kryteriów dla biopaliw zgodne z Rozporządzeniem nt. Energii Odnawialnej (RED) oraz Rozporządzeniem nt. Jakości Paliw (FQD).

Biopaliwa czy biopłyny nie powinny być pozyskiwane na gruntach o dużej wartości dla bioróżnorodności, dobrze magazynujących CO2 lub mokradeł. W projekcie, który prawdopodobnie zostanie zatwierdzony przez Komisję Europejską już w marcu, jako definicję zmiany przeznaczenia gruntów określono np. zmianę z łąki na uprawę rolną. Taką zmianą nie będzie natomiast zastąpienie jednej uprawy przez drugą np. kukurydzę po rzepaku.

Czy właśnie dlatego belgijscy producenci biopaliw patrzą bardziej optymistycznie na perspektywy rozwoju? W 2010 Belgia prawdopodobnie wyprodukuje 450 mln l biodiesla, co oznacza wykorzystanie 2/3 mocy produkcyjnych szacowanych obecnie na 700 mln l.

Źródło: FAMMU/FAPA/ farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!