Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wyjaśnił w komunikacie na stronie internetowej, że oferta w ramach programu "Prosument" skierowana jest do osób, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które chcą produkować energię elektryczną i cieplną na własne potrzeby. Dofinansowanie, które pokryje 100 proc. kosztów kwalifikowanych takich inwestycji, będzie udzielane przez samorządy.

NFOŚiGW podał ponadto, że od 26 maja ruszy nabór dla zainteresowanych samorządów. - To one dokonują wyboru obiektów do montażu instalacji na podstawie zgłoszeń od osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi - wyjaśniono.

Samorząd, który złoży wniosek o dofinansowanie (minimum 1 mln zł), musi mieć wstępne umowy określające m.in. warunki realizacji i finansowania inwestycji czy udostępniania nieruchomości.

Wnioski o dofinansowanie można składać w trybie ciągłym (nie później niż do 2015 r.), aż do wyczerpania środków. Będą one przyjmowane drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie, dostępnego na stronie internetowej Funduszu.

Wsparciem zostanie objęty zakup oraz montaż sześciu rodzajów instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii prosumenckiej: kolektory słoneczne, małe wiatraki, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, małe biogazownie, piece na biomasę i układy mikrokogeneracyjne.

W przyszłości klienci indywidualni czy wspólnoty mieszkaniowe będą mogli się ubiegać o dofinansowanie w ramach "Prosumenta" również poprzez banki współpracujące z Funduszem jak i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Taka możliwość ma być dostępna w drugim półroczu tego roku.

Program "Prosument", którego budżet wynosi 600 mln zł, realizowany będzie w latach 2014-2020. Umowy kredytowe będą mogły być zawierane do roku 2018. Jak przekonuje NFOŚiGW, efektem ekologicznym programu będzie zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w Polsce o 360 tys. MWh rocznie oraz coroczne ograniczenie emisji CO2 w wysokości 165 tys. ton.

Podobał się artykuł? Podziel się!