Jak informuje na swojej stronie internetowej grupa Polenergia, inwestycja nosząca nazwę "Bałtyk Środkowy III" na zostać zrealizowana w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, w pasie zlokalizowanym około 23 km na północ od linii brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino oraz gminy miejskiej Łeba (województwo pomorskie).

Z kolei Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku podała w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie, że szef tej instytucji wydał decyzję ws. uwarunkowań środowiskowych dla tej inwestycji. Wspomniany dokument zawiera szereg warunków, które musi spełnić inwestor, a które mają na celu zminimalizowanie oddziaływania farmy na środowisko zarówno w trakcie jej budowy, jak i eksploatacji oraz likwidacji.

W decyzji zapisano m.in. konieczność prowadzenia monitoringu środowiska, w tym "monitoringu oddziaływania inwestycji na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność". W piśmie zaznaczono, że monitorowane mają być m.in. fundamenty i kable, warunki hydrologiczne oraz wpływ konstrukcji na bentos czyli organizmy związane ze środowiskiem morskim, w tym małże, ryby, ssaki morskie, ptaki i nietoperze.

"W decyzji stwierdzono ponadto konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę" - zaznaczyła gdańska RDOŚ w komunikacie.

Podkreślono także zalety morskich farm wiatrowych, które "w stosunku do lądowych charakteryzują się dwukrotnie większą produktywnością energii i stabilnością, a ich lokalizacja nie wywołuje protestów społecznych". Zwrócono też uwagę, że "morska energetyka wiatrowa charakteryzuje się znacznym potencjałem tworzenia miejsc pracy, głównie w sektorze stoczniowym i portowym". Zdaniem RDOŚ realizacja projektu "Bałtyk Środkowy III" m.in. "umożliwi polskim stoczniom, w Szczecinie i w Gdyni, budowę fundamentów i wież planowanych elektrowni".

Robert Stankiewicz odpowiedzialny w Polenergii za kontakt z mediami, poinformował PAP, że w najbliższych dniach firma wyda aktualny - będący m.in. konsekwencją uzyskania decyzji środowiskowej, komunikat dotyczący m.in. harmonogramu prac i innych szczegółów związanych z morską inwestycją.