BIOFAT (Biofuel From Algae Technologies), bo tak został nazwany projekt finansowany w głównej mierze przez Komisję Europejską z 7 Programu Ramowego, ma na celu zademonstrowanie, że etanol i biodiesel produkowany z alg oferuje efektywność energetyczną, ekonomiczną i bezpieczeństwo środowiska. Potencjał alg w dostarczaniu produktów wysokoenergetycznych z niską emisyjnością gazów cieplarnianych jest dobrze rozpoznany, ale dotychczas nie zdefiniowano wszystkich aspektów technologii opartej na algach. BIOFAT ma zatem za zadanie maksymalizację korzyści jej wykorzystania przy jednoczesnej minimalizacji wpływu na środowisko naturalne. Ponadto, projekt ma wprowadzić świat w nową erę algorafinerii - instalacji produkujących nowe biopaliwa.

Koordynatorem projektu jest hiszpańska Abengoa Bioenergia Nuevas Tecnologias (ABNT), spółka zależna Abengowa Bioenergy, która rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku, mając za zadanie spozycjonowanie koncernu jako przewodniego innowatora w przemyśle bioenergetycznym poprzez rozwój procesów technologicznych produkcji biopaliw, jako że BIOFAT jest przedsięwzięciem międzynarodowym.

Podobał się artykuł? Podziel się!