Możliwość wykorzystania odpadów poprodukcyjnych jako substratów do produkcji biogazu we własnej biogazowni jest bardzo atrakcyjna dla ogromnej części rolników-producentów. Trzeba mieć jednak świadomość, że jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji biogazowej należy wykonać badanie substratów. Jego wyniki mogą w istotny sposób wpłynąć na sposób przeprowadzenia inwestycji albo pokazać, że nie ma ona sensu.

Badanie substratów pozwala określić ich produktywność oraz okres retencji w fermentorze. To podstawowe kryteria, na bazie których można podjąć decyzję o wykorzystaniu danego substratu w produkcji biogazu.

- Nigdy nie jest tak, że przykładowo kiszonka z kukurydzy jest w każdym przypadku taka sama. Próbki mogą się znacznie różnić między sobą nie tylko porównując gospodarstwo do gospodarstwa, ale nawet poszczególne silosy, w których była przechowywane - mówi Roman Pasławski, ekspert rynku biogazowego z klastra Wielkopolski Biogaz. - A zatem absolutnie konieczne jest aby sprawdzić jej podstawowe parametry - dodaje.

Wyniki badania substratów są kluczowe dla podjęcia decyzji czy inwestycja w biogazownię się opłaci, ale nie tylko. W dalszej kolejności, są one decydujące przy wyborze technologii, która będzie w biogazowni wykorzystywana.

Najlepiej zbadać możliwie jak najwięcej próbek z różnych dostępnych źródeł. Aby próba przeprowadzana w laboratorium była wiarygodna, należy przygotować próbki w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach. Mają one pojemność od 10 do 20 litrów. Na każde źródło (np. silos, w przypadku kiszonki) przypadać powinien jeden pojemnik substratu.

- Transport próbek ma niebagatelne znaczenie i należy używać do tego celu pojemników specjalnie do niego przeznaczonych - zwraca uwagę ekspert. - Trzeba bowiem pamiętać, że wiele spośród materiałów, które mogą zostać substratami „pracuje" i powinny w związku z tym być one przewożone w zbiornikach wyposażonych w zawory spustowe. To zagwarantuje odpływ nadmiaru gazów, które w innym pojemniku mogłyby się sprężyć, co z kolei stwarzałoby zagrożenie wybuchem - przestrzega.

Do transportu próbek najlepiej nadają się samochody dostawcze z otwartą przestrzenią bagażową, oddzieloną na stałe od szoferki, które zapewnią komfort jazdy kierowcy, bez kontaktu z ulatniającym się zapachem pobranych substratów.