Nieodzownym elementem realizacji programu jest wspólne działanie samorządów, przedsiębiorców i rolników w regionie. Jednym z pierwszych kroków do realizacji tego celu była zorganizowana przez Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego konferencji „Odnawialne źródła energii szansą na rozwój Lubelszczyzny – Rozwój biogazowni rolniczych”.

 - Dzięki rozwojowi odnawialnych źródeł energii, głównie biogazowni, Lubelszczyzna powinna zapewnić sobie istotne podniesienie poziomu ekonomicznego rolnictwa – mówił podczas konferencji Sławomir Sosnowski, wicemarszałek województwa lubelskiego.
Materiałem wyjściowym do produkcji biogazu ma być wykorzystanie pozostałości z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.

Istotnym elementem do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej z biogazu może być również wykorzystanie roślin uprawianych sepcjalnie w tym celu. Ważnym kierunkiem polityki regionalnej jest również zagospodarowanie biogazu pochodzącego z wysypisk śmieci.

Źródło: farmer.pl/lubelskie.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!