Pokazowa biogazownia, której budowę zapowiadają członkowie klastra, zostanie zbudowana w Kuźnicy Czarnowskiej, oddalonej o 6,5 km od Czarnkowa, wielkopolskiego miasta, znanego z produktów wytwarzanych w tamtejszej mleczarni. Będzie to obiekt o mocy 250 kW. Według przedstawicieli spółki Abios, należącej do klastra Wielkopolski Biogaz, jest to optymalny projekt do wykorzystania w przeciętnym produkcyjnym gospodarstwie rolnym.

- Z dokonanej przez nas analizy dokumentów, które mają w przyszłości regulować funkcjonowanie biogazowni, wynika, że to właśnie z tego typu obiektami należy wiązać przyszłość biogazu w Polsce - mówi dr hab. Jacek Dach z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, udziałowiec Team of Agra, będącego podmiotem non-profit koordynującym działaniami klastra.

- Niestety w tej chwili mamy do czynienia z przestojem w branży, który jest zabójczy dla wielu biznesów, które upadają i jeszcze upadną w związku z niepewnością co do ostatecznego kształtu ustawy regulującej działanie przedsiębiorstw z branży OZE, popularnie zwanej ustawą OZE - dodaje naukowiec.

W tej chwili data wejścia w życie nowych regulacji w ogóle nie jest znana. Od pierwszej wzmianki o wprowadzeniu ustawy podczas konferencji prasowej ówczesnego ministra gospodarki, Waldemara Pawlaka, w grudniu 2011 roku terminy podawane oficjalnie i nieoficjalnie zmieniały się już kilkakrotnie.

- Obecnie jesteśmy dalej od osiągnięcia pożądanej stabilizacji w branży niż jeszcze dwa lata temu - ocenia Jacek Dach. - Umiarkowani optymiści mogą jednak z nadzieją spoglądać w przyszłość z myślą o małych i mikrobiogazowniach, które jako substrat do produkcji biogazu będą używać odpadów rolnych, a nie kiszonek, jak było pierwotnie zapowiadane - szacuje. - Kluczowe jest natomiast, aby jak najszybciej zostały ogłoszone, a niepewność zniwelowana do bardzo niskiego poziomu.

Pokazowa biogazownia pod Czarnkowem ma jako substrat wykorzystywać gnojowicę. Dlatego też trzeba podkreślić, że to obiekt, w który inwestować będą przede wszystkim gospodarstwa produkujące mleko, posiadające bydło, które mogą dostarczyć takiego surowca w odpowiedniej ilości.