Będą to m.in. pompy ciepła, mieszadła zapewniające prawidłowe wymieszanie substratu, instalacje rurociągowe, zasuwy zwiększające wydajność oraz ładowarka substratu. Wszystkie te elementy prezentowane będą przez partnerów panelu, firmy specjalizujące się w dostarczaniu rozwiązań do produkcji biogazowej, m.in. BD Agro Renewables, Claass, Wolf System czy Wangen. Tak zaawansowana konstrukcja pozwoli odwiedzającym na zapoznanie się z rozmiarami instalacji biogazowej, jej poszczególnymi funkcjonalnościami oraz z przebiegiem samego procesu wytwarzania biogazu.


DGA Energia zajmuje się projektowaniem, budową i eksploatacją biogazowni, a także finansowaniem tego typu inwestycji w Polsce. Firma powstała w 2009 roku w wyniku umowy inwestycyjnej pomiędzy DGA S.A. a spółką R-Energia Sp. z o.o. W tym samym roku do grona inwestorów dołączyła spółka Polnet Sp. z o.o. DGA Energia w 2010 oku powołała 5 spółek celowych w różnych lokalizacjach, których powstanie ma związek z przygotowywanymi projektami biogazowni.


Spółka DGA Energia, należąca do Grupy Kapitałowej DGA, poprowadzi panel dotyczący biogazowni podczas Międzynarodowych Targów Hodowli Zwierząt FARMA, które odbędą się w dniach 10 - 13 lutego 2011 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.


Biogazownie rolnicze w Polsce powstają w bardzo wolnym tempie, a Pomorze jest liderem w tym bądź co bądź „żółwim wyścigu". Do już istniejących 6 instalacji dołączył kolejny zakład, tym razem zbudowany w Grzmiącej. Z pomocą środków unijnych wybudowano obiekt, który w bliskiej perspektywie pozwoli obniżyć rachunki za energię cieplną nawet o 25 proc. Ciepło wyprodukowane w biogazowni zostanie wykorzystane do ogrzania obiektów użyteczności publicznej - szkoły, hali sportowej, ośrodka zdrowia oraz osiedli mieszkaniowych.

Zakład w Grzmiącej to kolejna inwestycja, do której przygotowaliśmy zbiorniki fermentacyjne i pofermentacyjne. Cieszę się, że z naszą pomocą powstała następna biogazownia dostarczająca czystą energię elektryczną i cieplną, tym razem dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego - mówi Rajmund Reichel, Dyrektor Działu Zbiorników w firmie Wolf System.