Celem konferencji było podsumowanie wiedzy oraz doświadczeń z zakresu produkcji i stosowania biopaliw ciekłych. Przedstawiono również doświadczenia z realizacji projektu 2ndVegOil, w ramach którego eksploatowane są ciągniki napędzane czystym olejem roślinnym. Honorowy patronat nad konferencją objął minister rolnictwa Marek Sawicki.

Pierwszego dnia konferencji większość wystąpień dotyczyła technicznych aspektów dostosowania silników wysokoprężnych, stosowanych w nowoczesnych ciągnikach, do zasilania olejem roślinnym. Dzięki międzynarodowemu charakterowi konferencji, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z praktycznymi i prawnymi aspektami produkcji oraz wykorzystania biopaliw w Austrii, zaprezentowanymi przez przedstawiciela Austrian Plant Oil Association.

W wydarzeniu uczestniczyła również Krajowa Izba Biopaliw. Dyrektor generalny Izby, Adam Stępień, nawiązując do tematu konferencji przedstawił prezentację na temat pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC) w związku z rozwojem sektora biopaliw, przy jednoczesnym ujęciu roli biopaliw dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Omawiając zjawisko ILUC, dyrektor zwrócił szczególną uwagę na konieczność szybkiej implementacji we wszystkich krajach UE przepisów Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych. Wskazał również na destruktywny wpływ na rynek wytwórczy importu biopaliw do Wspólnoty. Powodem takiej sytuacji jest faktyczna zmiana użytkowania gruntów w krajach trzecich i ograniczenie możliwości uczestnictwa unijnego rolnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego w realizacji strategicznych celów energetycznych i środowiskowych Wspólnoty.

Podobał się artykuł? Podziel się!