Jak wskazuje IEA w opublikowanym 22 kwietnia raporcie ,,Technologiczna mapa drogowa - Biopaliwa w transporcie'', do 2050 roku biopaliwa mogą stanowić 27 proc. łącznej ilości paliw wykorzystywanych w transporcie, zastępując olej napędowy, naftę oraz paliwo lotnicze i pozwalając uniknąć dzięki temu emisji na poziomie 2.1 Gt dwutlenku węgla rocznie.


Aby tak się stało, zdaniem Międzynarodowej Agencji Energetycznej konieczne jest stworzenie stałej, długoterminowej polityki względem biopaliw, w celu zbudowania zaufania inwestorów i umożliwienia zrównoważonej ekspansji produkcji biopaliw. Trzeba też zapewnić finansowanie i mechanizmy pomocowe na poziomie obejmującym obiecujące zaawansowane technologie produkcji biopaliw w celu uruchomienia produkcji komercyjnej w ciągu kolejnych 10 lat, a także udowodnienia osiągnięcia przez nie oczekiwanych efektów ekonomicznych i środowiskowych.


Jak podkreśla IEA, należy też kontynuować rozwój uzgodnionych na poziomie międzynarodowym kryteriów zrównoważonego rozwoju jako bazy do wdrożenia systemów certyfikacji biopaliw w powiązaniu z politykami zmiany użytkowania gruntów na poziomie krajowym. Ponadto powiązać systemy wsparcia finansowego z kryteriami zrównoważenia w celu zapewnienia 50 proc. redukcji emisji w całym cyklu produkcyjnym biopaliw oraz zachęcenia do szerszego wykorzystywania odpadów i pozostałości jako surowca, zwiększyć efektywność badań naukowych nad nowymi surowcami i stworzyć mapy dostępnych do wykorzystania surowcowego gruntów w celu pełnej identyfikacji najbardziej obiecujących surowców i ich dostępności w przyszłej, zwiększonej skali zapotrzebowania oraz promować powiązanie polityki wobec biopaliw z polityką rolną, leśną i rozwoju obszarów wiejskich.


W opinii IEA należy również wprowadzić generalny system zrównoważonego zarządzania gruntami, którego celem będzie zapewnienie, że tereny rolne i leśne użytkowane są w sposób zbalansowany, co ograniczyłoby zjawisko pośredniej zmiany użytkowania gruntów rolnych w związku z rozwojem biopaliw.

Podobał się artykuł? Podziel się!