Zmiany dyrektywy o energii odnawialnej Komisja Europejska zaproponowała w październiku ubiegłego roku. Dotyczyły one m.in. ograniczenia stosowania biopaliw I generacji tj. produkowanych z surowców rolnych. Jak uzasadniała KE obawy produkcji tego typu biopaliw wiążą się z tzw. pośrednią zmianą użytkowania gruntów (ang. Indirect Land Use Change, ILUC).

Obecne rozwiązania w Unii Europejskiej stawiają cel udziału 10 proc. biokomponentów w paliwach do 2020 roku. Propozycja KE z października utrzymuje ten cel, równocześnie jednak ogranicza udział biopaliw wytwarzanych z surowców rolnych do 5 proc., nakazując pozostałą część uzupełnić bardziej zaawansowanymi komponentami.

Podczas ostatniej Rady ds. Transportu i Energii delegacje wyraziły ogólne poparcie dla prób znalezienia rozwiązania problemu zjawiska ILUC, jednak tylko Wielka Brytania, Francja i Niemcy poparły propozycję KE odnośnie ograniczenia udziału biopaliw I generacji. Planom sprzeciwiły się delegacje z Polski, Hiszpanii, Węgier oraz Słowacji, twierdząc, że może to zagrozić długoterminowym inwestycjom i osiągnięciu celu 10 proc. udziału energii odnawialnej w transporcie do 2020 roku. Z kolei Dania uważa, że 5 proc. ograniczenie to za mało i postuluje za ustanowieniem 4 procentowego progu udziału biopaliw wytwarzanych z surowców rolnych.

Wiele delegacji skrytykowało również propozycję, aby użycie tzw. zaawansowanych biopaliw liczyć podwójnie lub czterokrotnie w realizacji 10 proc. unijnego celu, co według nich w żaden sposób nie jest uzasadnione naukowo. Również propozycja 5 proc. ograniczenia biopaliw z roślin oleistych, co miało być rozwiązaniem kompromisowym, nie zyskała wystarczającego poparcia. Prezydencja irlandzka wskazała jednak, że widzi pewną otwartość na propozycję ustanowienia obowiązkowego celu 2 proc. poziomu udziału biopaliw zaawansowanych.

Głosowanie Parlamentu Europejskiego nad jego stanowiskiem, przygotowanym przez sprawozdawcę Corinne Lepage, ma odbyć się 10 lipca br. Dalsze dyskusje na temat biopaliw będą kontynuowane podczas nadchodzącej prezydencji litewskiej.

Podobał się artykuł? Podziel się!