Butra dodał, że należy pamiętać o efektywności wykorzystania energetyki wiatrowej i innych odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz ich wpływie na występujące ograniczenia w możliwości przyłączenia do sieci.

Głównym celem zorganizowanej dziś w Warszawie, przez Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, konferencji było obiektywne przedstawienie informacji o uwarunkowaniach związanych z rozwojem energii wiatrowej w Polsce i jego wpływem na środowisko rolnicze oraz naturalne.

Mówiąc o kierunku w jakim powinny pójść ograniczenia związane z lokalizowaniem obiektów energetyki wiatrowej na obszarach wiejskich, a pozwalającym na dalszy rozwój energetyki wiatrowej wiceminister Butra podkreślił, że dalszy rozwój energetyki wiatrowej w Polsce powinien odbywać się w sposób zrównoważony, przy maksymalnym wykorzystaniu warunków klimatycznych oraz ograniczeniu jego wpływu na dostępność mocy przyłączeniowych dla odnawialnych źródeł energii np. wykorzystujących dostępne zasoby biomasy pochodzenia rolniczego.

Reasumując podsekretarz stanu powiedział, iż z punktu widzenia ochrony gruntów rolnych, budowa elektrowni wiatrowych nie jest szczególnym „zagrożeniem", gdyż w sąsiedztwie takich inwestycji, produkcja rolnicza może przebiegać bez większych ograniczeń.

- Istotnym jest jedynie, aby w procesie przygotowawczym zmierzającym do budowy elektrowni wiatrowej, uwzględnić ochronę najżyźniejszych gleb. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych jednoznacznie wskazuje, że na cele nierolnicze należy przeznaczać przede wszystkich grunty oznaczone w ewidencji jako nieużytki, a w razie ich braku - inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej - zaznaczył wiceminister.

Podobał się artykuł? Podziel się!