W roku 2003 komisja Europejska wprowadziła rozporządzeniem biopaliwowym cele zużycia biopaliw. Wymagało ono od państw Wspólnoty osiągnięcia 2 proc. celu zużycia biopaliw do 2005 r. oraz 5,75 proc. do grudnia 2010 roku.

Aby osiągnąć zakładany cel na bieżący rok powinno zostać sprzedane i użyte w transporcie jedynie około 15 mln t ekwiwalentu ropy, czyli zostanie osiągnięty jedynie 4,8 proc. cel.

Spożycie biopaliw powinno wzrosnąć o 3 Mtoe, aby zrealizować cel wyznaczony na 2010 r. Tymczasem wg Eurobserver zrównoważone kryteria środowiskowe dla biopaliw, które Komisja określiła w czerwcu br. mogą prowadzić jedynie do wzrostu importu bioetanolu z Ameryki Płd., jak również do potencjalnych konfliktów i oskarżeń o protekcjonizm.

Źródło: FAMMU/FAPA/farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!