Szef Sekretariatu największej organizacji rolniczej funkcjonującej w Wspólnocie stwierdził, że „biopaliwa nie tylko pomagają redukować emisję gazów cieplarnianych, ale również są krokiem w stronę redukcji unijnej zależności od importu wysokobiałkowych pasz zwierzęcych dzięki półproduktom otrzymywanym w trakcie procesu wytwarzania biopaliw. Biopaliwa w Unii Europejskiej są produkowane w sposób zrównoważony i nie są odpowiedzialne za proces pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC) w krajach spoza Wspólnoty. Jest tak również dlatego, że nie wszystkie użytki rolne w Unii Europejskiej są uprawiane. Wzrastająca produkcja biopaliw i biomasy w oparciu o rolnictwo i leśnictwo europejskie zmniejszają jednocześnie presję na gruntach w krajach trzecich i pomaga w walce z wycinaniem tropikalnych lasów deszczowych”.

Pekka Pesonen ostrzegł jednocześnie w swoim wystąpieniu o konieczności pobudzenia funkcjonowania europejskiego rynku bioenergii, co stanowić będzie warunek dla pełnego wykorzystania istniejącego potencjału. W tym kontekście odniósł się do planowanej reformy Wspólnej Polityki Rolnej UE, której „zazielenienie” nie może naruszać ekonomiki produkcji rolniczej i konkurencyjności europejskich rolników.

Podsumowując swoje wystąpienie Sekretarz Generalny Copa-Cogeca stwierdził: „Zmiany klimatu są ogromnym wyzwaniem. Nie ma tu jednego rozwiązania, ale biopaliwa i bioenergia mogą odgrywać bardzo pozytywna rolę jako element wyjścia naprzeciw ”.

Podobał się artykuł? Podziel się!