X Kongres Nowego Przemysłu odbywa się w Warszawie. Potrwa dwa dni, które wypełnią debaty zorganizowane w 11 paneli dyskusyjnych, a ich cykl otworzy sesja inauguracyjna "Polityka energetyczna Unii Europejskiej Polityka energetyczna Polski". Niemal równo miesiąc przed rozpoczęciem listopadowego szczytu klimatycznego ONZ w Warszawie.


Unijni ministrowie ds. środowiska uzgodnili już w miniony poniedziałek główne elementy stanowiska UE. W konkluzjach zaznaczono, że globalne emisje gazów cieplarnianych muszą zostać zredukowane o co najmniej 50 proc. do roku 2050 w porównaniu z rokiem 1990. Nie ma w nich natomiast wezwania dla UE do podwyższenia celów redukcyjnych CO2 w przyszłym roku.

- Jesteśmy zadowoleni z wypracowanych konkluzji. Pozwolą one na efektywne prowadzenie negocjacji przez UE negocjacje podczas COP19 - mówił Marcin Korolec, minister środowiska.

Konferencja w Warszawie i następujący po niej szczyt COP20 w Limie będą ostatnimi etapami przed planowanym podpisaniem nowego globalnego porozumienia klimatycznego w Paryżu w 2015 roku. Nowe porozumienie ma obowiązywać od roku 2020, ale ani nie jest pewne, że zostanie zawarte ani jaki wpływ będzie miało lub jak odbije się jego brak na polityce klimatycznej UE, a tym samym warunkach inwestowania w technologie oparte na paliwach kopalnych. Polityce klimatycznej zostanie poświęcona dodatkowo oddzielna debata "Polityka ochrony klimatu a emisja CO2. Scenariusze dla gospodarki".

O ile przyszłe regulacje klimatyczne są zagadką o tyle jak się wydaje jasne już jest, że wskutek dotychczas wprowadzonych regulacji, a w tym dotyczących promocji, dotychczasowy model rynku energii funkcjonujący tak w Polsce jak i w Europie w ogóle jest nie do utrzymania, bo nie daje impulsów inwestycyjnych. W największej mierze, jak oceniają eksperci, poza kryzysem ekonomicznym, który owocował spadkiem bądź zahamowaniem konsumpcji energii, to skutek wprowadzenia na rynek dotowanej energii z OZE, co zaniża ceny hurtowe.