Farmer: W Polsce mamy obecnie zarejestrowanych blisko 30 biogazowni rolniczych, to dane z rejestru Agencji Rynku Rolnego. Przewiduje się, że do 2020 r. może ich powstać blisko 2 tys. Czy jest to realne?

Prof. Anna Grzybek: Według mnie jest to możliwe. Wyliczyłam, którzy rolnicy w Polsce mogą inwestować w biogazownie.

Z danych wynika, że potencjalnym producentem biogazu może być farmer, który gospodaruje na powierzchni powyżej 30 ha i może przeznaczyć pod uprawę kukurydzy co najmniej 1 ha. Prowadzi też produkcję zwierzęcą, a konkretnie posiada np. 40 sztuk bydła. Takich gospodarstw spełniających te kryteria, jak wynika z informacji Głównego Urzędu Statystycznego, jest ponad 32 tysiące. Najlepiej rokują rolnicy z województwa wielkopolskiego z produkcją 9,5 DJP/100 ha UR, mazowieckiego - 7,7 DJP/100 ha i podlaskiego - 5,3 DJP/100 ha. Myślę o biogazowniach około 100 kW. Dodatkowo uważam, że w polskich warunkach ma uzasadnienie (przeciętnie) budowa biogazowni o mocy nie większej niż 500 kW.

Farmer: Czy pojedynczego rolnika będzie stać na tego typu inwestycje?

AG: Wyliczyłam, że powinno te gospodarstwa stać na pokrycie części kosztów powstania biogazowni. Z góry wiadomo jednak, że część środków będzie pochodziła z różnego rodzaju dofinansowań z nowej transzy od roku 2013.

Farmer: Ile taka instalacja może kosztować.

Rozumiem, że to jest uzależnione od mocy?

AG: Dla przykładu, instalacja o mocy 1 MW, kosztuje 15-19 mln zł. To jest koszt podany przez kilku inwestorów.

Przy czym jeden z nich zainstalował turbiny, a nie silniki.

Farmer: A budowa mikroinstalacji?

AG: Ich koszt jest oczywiście niższy, ale niekoniecznie proporcjonalnie mniejszy.

Wiele zależy od tego, jakie substraty zostaną użyte do produkcji biogazu i od kosztów transportu. Tutaj koszty są wysokie i ważne jest, żeby surowiec, który się wykorzystuje, był w niewielkiej odległości od biogazowni.

Farmer: W roku 2011 wytworzono w Polsce 36,6 mln mł biogazu. O ile ta wielkość mogła wzrosnąć w 2012 r., bo jeszcze takich danych nie ma?

AG: Założyłabym, że o 7 proc. z wartości produkcji biogazu z roku 2011.

Farmer: Czy skoro tak istotny mamy wzrost, rzeczywiście możemy osiągnąć przewidywaną teoretyczną produkcję biogazu w wysokości 5 mld mł?

AG: Wydaje mi się, że tej wielkości nie osiągniemy.