- To niewątpliwie duży sukces zespołu certyfikacji DEKRA. Cieszymy się bardzo z pozycji prekursora systemu KZR-INiG w Polsce - mówi Sebastian Ciach, Menedżer Produktów Branży Rolno-Spożywczej i Biopaliw DEKRA.

DEKRA Certification jako pierwsza jednostka certyfikacyjna w Polsce uzyskała uprawnienia do certyfikacji systemu KZR-INiG, który podobnie jak dotychczas certyfikowane przez DEKRA systemy (REDcert DE/EU i ISCC DE/EU), ma na celu potwierdzenie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie. Wszystkie trzy systemy promują racjonalne podejście do wykorzystania źródeł energii odnawialnej. W tym przypadku energii wytwarzanej podczas produkcji biomasy i biopaliw.

DEKRA, rozszerzając swoje kompetencje w auditowaniu systemów zrównoważonego rozwoju stawia głównie na rozwiązania wspierające wzrost gospodarczy polskich przedsiębiorców, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Celem certyfikacji według kryteriów zrównoważonego rozwoju jest, między innymi, zapewnienie ograniczenia emisji CO2, ochrona biosfery, racjonalnego wykorzystania gruntów oraz potwierdzenie działań zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem.

KZR-INiG to polski system certyfikacji biopaliw i biopłynów, opracowany przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy. Decyzja Komisji Europejskiej z 3 czerwca br. potwierdziła, że system spełnia wymagania dyrektywy 2009/28/WE, a więc może być stosowany na trenie całej Unii Europejskiej i jest równoważny z certyfikatami REDcert i ISCC. System powstał z myślą o producentach rolnych, dostawcach paliw, przetwórcach biomasy oraz wszystkich innych podmiotach występujących w łańcuchu dostaw biopaliw i biopłynów. Jak mówi Sebastian Ciach, system otwiera nowe możliwości przed przedsiębiorcami, którzy mając certyfikat KZR-INiG mogą bez najmniejszych obaw nabywać surowce z certyfikatami innych systemów, uznanych przez Komisję Europejską w ramach dyrektywy 2009/28/WE. Analogicznie, właściciele certyfikatu REDcert i ISCC mogą kupować surowce od dostawców certyfikowanych w ramach KZR-INiG.