Jak udało się bam dowiedzieć w pierwszej kolejności o dofinansowanie ubiegać się mogą inwestorzy w zakresie biogazowni, elektrociepłowni na biomasę i przebudowy sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej, jak również termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Koszt całkowity przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż 10 mln zł.

Wnioski można składać w dniach od 6 grudnia 2010 roku do 7 stycznia 2011 roku ( najlepiej bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejul. Konstruktorska 3A02-673 Warszawa z dopiskiem „III Konkurs OZE”). 

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!