Inwestorzy z branży energetyki wiatrowej mogą liczyć tylko na konkurs w ramach Systemu Zielonych Inwestycji(GIS) - część 4 - Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE), zaplanowany na II kwartał 2012 roku.

Program NFOŚiGW umożliwia uzyskanie dofinansowania dla przedsięwzięć ukierunkowanych na budowę lub modernizację sieci elektroenergetycznych jedynie w celu podłączenia nowych źródeł energii wiatrowej. Program GIS część 4 został zmieniony i zatwierdzony w zeszłym roku. Podstawowe zmiany dotyczą obniżenia minimalnego kosztu całkowitego przedsięwzięcia do 8 mln zł (z 50 mln zł w poprzedniej wersji programu), zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania do 40 proc. kosztów kwalifikowanych (z 20 proc. w poprzedniej wersji) oraz dodania do listy beneficjentów inwestorów farm wiatrowych.

W pierwszym konkursie do NFOŚiGW wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie w formie dotacji. Ostatecznie konkurs ten został unieważniony i podjęto pracę nad zmianą zasad programu. Swoje uwagi do programu GIS część 4 wniosło również Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej PSEW. Podobał się artykuł? Podziel się!