Mimo, że szacowana produkcja biopaliw drugiej generacji oraz prognozy podaży biopaliw na najbliższe 20 lat uległy zmniejszeniu w porównaniu do raportu z 2011 r., rozwój tej gałęzi i tak ma być najbardziej dynamiczny. Eksperci szacują go na 8 proc. rocznie. Dla porównania, w tej samej perspektywie czasowej zużycie gazu ziemnego ma rosnąć jedynie o 2 proc. rocznie.

Mimo stałego wzrostu udziału paliw odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym, do 2030 r. ich udział wciąż będzie niewielki.

Podobał się artykuł? Podziel się!