Organizacja ekologiczna WWF powołuje się na raport "Ewaluacja potencjału zielonych miejsc pracy w kolejnych Wieloletnich Ramach Finansowych", który został przygotowany na zlecenie organizacji pozarządowych, w tym WWF.

Według raportu "przeznaczenie 14,28 procent budżetu UE na zielone inwestycje przewidziane w ramach Polityki Spójności i Wspólnej Polityki Rolnej do 2020 roku, przyniosłoby ponad 516 tysięcy nowych miejsc pracy".

Jak zaznaczyła organizacja, "zazielenienie budżetu UE jest szansą dla Europy, w trudnym czasie kryzysu, który ma wpływ na stan finansów Wspólnoty".

- Co roku obywatele UE wpłacają do jej budżetu 129 miliardów euro - podkreśliła Karolina Tymorek z WWF Polska. Jej zdaniem przykładem pozycji w budżecie, która wymaga szczególnej reformy, jest Wspólna Polityka Rolna. - W obecnym kształcie pochłania ona aż 41 proc. całego budżetu. Musimy wykorzystać środki jak najbardziej efektywnie. Dlatego WWF proponuje, aby subsydia dla rolnictwa uwzględniały wsparcie działań środowiskowych, które stworzą miejsca pracy - dodała Tymorek w oświadczeniu.

Jej zdaniem "fundusze na rozwój obszarów wiejskich powinny zostać zwiększone do 50 proc. całego budżetu Wspólnej Polityki Rolnej" z zastrzeżeniem, że połowa tych środków powinna być przeznaczana na działania środowiskowe, m.in. sieć Natura 2000 i ekologiczne rolnictwo.

WWF podkreśliła, że nowy unijny budżet powinien być zrównoważony i gwarantować ekologicznym sektorom istotne wsparcie. - Oprócz rolnictwa, kluczowe będą budżetowe propozycje w zakresie zrównoważonej infrastruktury transportowej oraz energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej, od których zależy uniezależnienie unijnej gospodarki od importu paliw oraz realizacja celów polityki klimatycznej - uważa organizacja.

Podobał się artykuł? Podziel się!