Zapytanie związane było w szczególności z sygnalizowaną m.in. przez ePURE skalą importu E90 (mieszanki zawierającej 90 proc. etanolu i 10 proc. benzyny produkowanej w celu ominięcia obowiązującej skażony etanol stawki celnej w wysokości 102 euro/1000 l), głównie w ostatnim czasie ze Stanów Zjednoczonych, do portów holenderskich i brytyjskich, a następnie rozprowadzanej po innych krajach UE, co potwierdzają szczegółowe informacje w zakresie transportu morskiego.

Zgodnie z otrzymanym stanowiskiem resortu gospodarki zabronione są wszelkie czynności związane z transportowaniem, magazynowaniem, wprowadzaniem do obrotu oraz gromadzeniem na stacjach zakładowych biopaliw ciekłych niespełniających wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych lub w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych stosowanych w wybranych flotach oraz wytwarzanych przez rolników na własny użytek. Mieszanka zawierająca 90 proc. etanolu i 10 proc. benzyny mogłaby być zatem przedmiotem wyżej wymienionych czynności jedynie w przypadku spełniania wymogów jakościowych wymagalnych na podstawie obowiązujących w tym zakresie regulacji.

Podobał się artykuł? Podziel się!