Mazowiecka Agenda Klimatyczna to interdyscyplinarny, społeczny programu działań dla ochrony klimatu, wpisujący się w kampanię informacyjną i zadania edukacyjne przewidziane w Planie Działań na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii dla Warszawy. Mazowiecka Agenda Klimatyczna ma pełnić rolę forum współpracy, wymiany wiedzy i dobrych praktyk różnych podmiotów oraz integracji różnych działań służących wzrostowi świadomości społecznej o czynnikach kształtujących klimat aglomeracji miejskiej - na przykładzie aglomeracji warszawskiej. Program oraz wynikające z niego zadania będą służyć poprawie skuteczności różnorodnych form edukacyjnych i informacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe i branżowe.

W trakcie części seminaryjnej uczestnicy mieli okazję do zapoznania się m.in. z planem działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku, czego dotyczyła prezentacja Dyrektora Biura Infrastruktury w Urzędzie m. st. Warszawy. Z kolei reprezentantka Krajowej Agencji Poszanowania Energii w swoim wystąpieniu przedstawiła formalno-prawne aspekty gospodarowania energią i ochrony klimatu w polskich gminach, jak również informacje dotyczące inicjatywy Porozumienia Burmistrzów (Covenant of Mayors). Temat ten rozszerzony został w kolejnej prezentacji Zastępcy Dyrektora Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites" Anny Jaskuły, która jednocześnie przybliżyła nieco uczestnikom zakres działalności swojej organizacji.

Część warsztatowa spotkania miała za zadanie rozpoczęcie opracowywania przez uczestników społecznego programu działań dla ochrony klimatu aglomeracji warszawskiej. Kampania ma pomóc w praktycznej realizacji zadań zdefiniowanych w przyjętych przez władze Warszawy dokumentach strategicznych poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Podobał się artykuł? Podziel się!