Obecnie projekt nowelizacji ustawy o OZE jest na etapie konsultacji społecznych.

Jedną z głównych zmian proponowanych przez Ministerstwo Gospodarki jest wprowadzenie przedziału taryf gwarantowanych dla niektórych technologii OZE, szczególnie dla fotowoltaiki.

Np. właściciel instalacji 3 kW (dla domu jednorodzinnego) może otrzymać taryfę gwarantowaną w wysokości od 64 gr/kWh do 75 gr/kWh. W przypadku instalacji większej - od 3 do 10 kW - stawka gwarantowana wynosi od 0,49 do 0,65 zł za 1kWh. Jeśli właściciel mikroinstalacji chciałby wsparcia wyższego niż minimalne - bo przy niższej taryfie nie zwróci mu się inwestycja w panel słoneczny - musi to uzasadnić, wyliczając na podstawie specjalnego algorytmu i pod groźbą kary podpisać oświadczenie, że taka stawka jest konieczna.

W przekazanym kancelarii premiera apelu Koalicja Klimatyczna oraz stowarzyszenia i biznes promujące technologie proekologiczne podkreślają, że zaraz po przyjęciu ustawy o OZE Ministerstwo Gospodarki zapowiedziało jej nowelizację. Przypominają, że początkowo projektowana nowela miała jedynie usunąć wątpliwości interpretacyjne, tymczasem proponuje się znacznie większe zmiany niż zapowiadano.

- W naszym przekonaniu zaproponowane zmiany zablokują rozwój energetyki obywatelskiej na kolejne lata. Nowelizacja nie może obniżać wysokości taryf gwarantowanych, cedować obowiązku ich obliczania na obywateli i małych wytwórców energii oraz stawiać sztywnych limitów produkcji energii ze źródeł odnawialnych - zaznaczają sygnatariusze apelu.

- Jeżeli projekt zostanie uchwalony w obecnym kształcie, to nie tylko wprowadzi szereg barier biurokratycznych (kary, kontrole, limity, obowiązki obliczeniowe), działających na niekorzyść obywateli, ale też negatywnie wpłynie na opłacalność indywidualnych inwestycji w mikroinstalacje OZE - podkreślono w apelu.

Organizacje i przedsiębiorcy domagają się przejrzystości w pracach i konsultacjach nad projektem noweli ustawy o OZE. Jak zaznaczają, nie mogą być ignorowane wyniki konsultacji społecznych; oczekują, że projektowana nowela zostanie podparta rzetelnymi, publicznie dostępnymi analizami i uczciwą debatą na temat planów rozwoju energetyki w Polsce.