Raport pokazuje, że do 2020 r. większość państw UE co najmniej potroi moc zainstalowaną w energetyce wiatrowej, osiągając do roku 2020 łączny poziom 230 gigawatów (GW) co stanowi 15,7 proc. produkcji energii elektrycznej.

Prognozy unijnych ekspertów mówią, że 190 GW będzie zainstalowanych na lądzie, a 40 GW w morskich turbinach wiatrowych. Raport wymienia też Polskę, jako kraj, gdzie energetyka wiatrowa ma szansę znacząco wnieść swój wkład w europejski sektor energetyki. Co warte podkreślenia, argumenty ekologiczne - dotychczas uważane za najważniejsze - przestają być jedynymi skutecznymi bodźcami dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Raport wskazuje, na że to, że branża (szczególnie wiatrakowa) wyjątkowo skutecznie wpływa na stabilność oraz pewność inwestowania
i tworzenie nowych miejsc pracy.

Scenariusz EWEA zakłada, że roczny poziom inwestycji w energetykę wiatrową w UE będzie rósł z 13 miliardów euro w roku 2010 do 27 miliardów euro w roku 2020. Stanowi to znaczący wkład w spełnienie europejskich zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Raport Europejskiego Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA), zostanie opublikowany w pod koniec lipca tego roku. Dokument pokazuje, w jaki sposób energetyka wiatrowa może wnieść bardzo znaczący wkład w osiągnięcie unijnego zobowiązania do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 80-95% do roku 2050.

Podobał się artykuł? Podziel się!