Umowa ta przewiduje podłączenie przez spółkę S.C. Prowind Windfarm Ivesti S.R.L (PWI) czterech farm wiatrowych należących do joint venture, do nowej podstacji spółki Transelectrica, która budowana jest w pobliżu miejscowości Banca. Nowe farmy powstaną na wzgórzach okręgu Vaslui, słabo zaludnionego obszaru rolniczego znajdującego się w północno-wschodniej Rumunii. Windelcon - rumuńska spółka zajmująca się realizacją projektów energetyki wiatrowej - zajmie się lokalnymi działaniami związanymi z realizacją projektu.

- Nasze projekty farm wiatrowych w okręgu Vaslui przyniosą korzyści pod względem zatrudnienia i wpływów podatkowych okręgu. Przełoży się to na poprawę jakości życia i poziomu usług dostępnych dla jego mieszkańców i firm, jednocześnie wspierając gospodarkę narodową Rumunii i realizację jej celów środowiskowych - mówi Johannes Busmann, założyciel i właściciel spółki Prowind GmbH.

Do budowy czterech farm wiatrowych powołane zostaną oddzielne spółki celowe, dla których PWI pełnić będzie rolę operatora przyłącza sieciowego. Zgodnie z zawartą pomiędzy PWI i Transelectrica umową przyłączeniową, cztery projektowane farmy wiatrowe dostarczać będą do regionalnej sieci energetycznej moc do 300 MW.


GE planuje dostarczyć do nowych farm objętych projektem łącznie 120 turbin wiatrowych typu 2.5-100. Ostateczny harmonogram dostarczenia, instalacji oraz rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji turbin GE nie został jeszcze ustalony, ale przewiduje się, że turbiny wiatrowe zostaną dostarczone w drugiej połowie 2012 roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!