Przychody ze sprzedaży wyniosły do tej pory 15,5 mln zł, w rocznym planie założono kwotę 20 mln zł, która również zapewne zostanie przekroczona. Kolejny rok zapowiada się jeszcze lepiej. Już teraz firma buduje portfel sprzedaży na rok 2012. Skuteczna realizacja przyjętej strategii rozwoju oraz coraz lepsze wyniki firmy są dobrą wiadomością w kontekście zaplanowanego na lata 2012-2016 debiutu na NewConnect.

Dynamiczny rozwój i znaczący wzrost przychodów firma zawdzięcza konsekwentnej realizacji nowej strategii przyjętej pod koniec ubiegłego roku. W jej ramach zaplanowano skoncentrowanie się na najbardziej perspektywicznych branżach, do których według Spółki należą m.in.: energetyka odnawialna (energia wiatrowa) oraz branża gazowo-naftowa (gaz łupkowy).

- Do końca roku przewidujemy wzrost zysku o ok. 20 proc., ale nie kosztem zwiększonych przychodów ze sprzedaży, które w budżecie były zapisane na poziomie 20 mln zł. Warto podkreślić, że zysk na sprzedaży wyniósł aż 0,75 mln zł - pozwala to ocenić podstawową działalność spółki " - mówi Jacek Banach, prezes zarządu Expom S.A. - To bardzo dobre wieści, ponieważ przed naszą firmą stoi wiele wyzwań związanych z realizacją ambitnej długofalowej strategii rozwoju, którą ogłosimy na początku nadchodzącego roku. Jednym z jej elementów będzie debiut na NewConnect - dodaje Banach.

Podobał się artykuł? Podziel się!