Przepisy unijnych dyrektyw, jak i unormowania krajowe państw członkowskich promują produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Ale tzw. dyrektywa siedliskowa (92/43/EWG) mówi, że państwa członkowskie muszą ustanowić normy, które zakażą niepokojenia zwierząt na obszarach ich ochrony.

Dyrektywa Rady 79/4009/WE nazywana ptasią stanowi natomiast, że państwa członkowskie muszą przeciwdziałać wszelkim zakłóceniom wpływającym na ptactwo, także poza obszarami ochrony. Dla ochrony środowiska mogą wprowadzać jeszcze bardziej rygorystyczne instrumenty - pisze DGP.

Dla przykładu włoskie prawo stanowi, że wybudowanie pozwoleń na budowę i eksploatację elektrowni wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych uzależnione jest od jednomyślnej zgody organów regionu. Minister środowiska za to nałożył na regiony i prowincje autonomiczne obowiązek zakazywania budowy nowych turbin wiatrowych nieprzeznaczonych do własnego użytku na wszystkich specjalnych obszarach ochrony.

Podobał się artykuł? Podziel się!