Koalicja Klimatyczna, która jest porozumieniem 23 ekologicznych organizacji pozarządowych, uważa, że polska polityka klimatyczna obarczona jest wieloma wadami i przedstawiła, jak to nazwała, 7 grzechów tejże polityki.Za pierwszy uważa upór trwania przy gospodarce węglowej w sytuacji, gdy m.in. polski węgiel przegrywa konkurencję cenową z zagranicznym.

- Jeżeli polski rząd nadal miałby przeć w kierunku uzależnienia, czy nawet zwiększenia uzależnienia Polski od węgla, to oznacza de facto trzymanie nas, obywateli Polski, jak i naszej gospodarki w sytuacji skansenu, czyli uzależnienia od technologii, która była dobra w XIX wieku, ale na pewno nie jest nowa ani rozwojowa w XXI wieku - mówił Maciej Muskat, dyrektor Greenpeace Polska.

Kolejny grzech polskiej polityki klimatycznej to w ocenie Koalicji obojętność wobec OZE, która przejawia się w braku skutecznego wsparcia dla tych źródeł energii. Koalicja podkreśla, że obecny system promuje współspalanie, które uważa, za technologię szkodliwą z punktu widzenia m.in. ochrony środowiska.

- Wskutek tego, że nadal nie mamy nowej ustawy o OZE, dopłacamy do współspalania zagranicznej biomasy z węglem. Z kieszeni Polaków, którzy korzystają z energii elektrycznej, wypłynęło już ponad 7 mld zł. Te pieniądze mogły być wykorzystane do inwestycji w czystsze technologie - mówił Tobiasz Adamczewski, WWF Polska.

Koalicja Klimatyczna uważa, że postępowanie Polski w sprawie klimatu obarczone jest także grzechem marnotrawstwa. Organizacja ocenia m.in., że mimo wielu deklaracji rząd niewiele robi dla poprawy efektywności energetycznej.

- Politycy są pełni pięknych słów o efektywności energetycznej. W polityce energetycznej państwa to punkt numer jeden, ale jak przychodzi co do czego, to niestety jest to słabo realizowane. Ustawa termo modernizacyjna ma bardzo mało pieniędzy, nie jest wdrażana dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków, choć dokument jest gotowy od miesięcy - mówił Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Kolejne grzechy władz w obszarze polityki klimatycznej, to w ocenie Koalicji bezmyślność - jednoczesną organizację szczytu klimatycznego i Szczytu Węgla i Klimatu ocenia jako bezmyślność albo działanie z premedytacją oraz lenistwo.

- Zarzucamy polskiemu rządowi zaniedbania w zakresie wdrażania unijnego prawa klimatyczno - energetycznego (...) Spośród 11 dyrektyw , które mają związek z klimatem i energią, tylko jedna została w pełni wdrożona w prawie polskim - mówił Marcin Stoczkiewicz, ClientEarth Polska.