Instytut Agroenergetyki powstał w 2010 roku, jest instytucją prowadzącą działalność naukową w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Głównym celem Instytutu jest propagowanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii – pomoc rolnikom, przedsiębiorcom i jednostkom samorządu terytorialnego w pozyskiwaniu wiedzy niezbędnej do realizacji inwestycji w OZE. Uwaga Instytutu skupiona jest przede wszystkim na wykorzystaniu olbrzymiego potencjału energetycznego, jakim dysponuje polskie rolnictwo, a tym samym do rozwoju terenów wiejskich, wzrostu zatrudnienia i poziomu życia na tych obszarach.Instytut Agroenergetyki uważa, że rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce jest niezbędny i chce realnie wpływać na wzrost wykorzystania zielonej energii. Dlatego Instytut zainicjował i zrealizował projekt pn. Gminny Monitor Odnawialnych Źródeł Energii.

Projekt zakładał stworzenie bazy danych o realizowanych w Polsce inwestycjach z zakresu OZE. Jako źródło tych informacji wybrano jednostki samorządu terytorialnego – konkretnie wszystkie gminy wiejskie i wiejsko-miejskie w Polsce. Przygotowano ankietę w formie interaktywnego formularza, którą wysłano drogą elektroniczną do urzędów gmin z prośbą o wzięcie udziału w projekcie GMOZE oraz wypełnienie ankiety – przez urzędników zajmujących się gospodarką przestrzenną i/lub ochroną środowiska. Pytania dotyczyły m.in.: zagospodarowania przestrzennego, procedury środowiskowej dla przedsięwzięć związanych z OZE, funkcjonujących już na terenie gminy OZE czy protestów społecznych związanych z OZE. Z ponad 2000 wysłanych ankiet uzyskano 763 wypełnione formularze, co pozwoliło osiągnąć 35-procentową skuteczność. Wynik był zróżnicowany w poszczególnych województwach, ale w każdym uzyskano minimum 25  proc. odpowiedzi. Bardzo pozytywnie wyróżnia się województwo mazowieckie - 138 uzupełnionych ankiet, co stanowi prawie połowę wszystkich gmin.

Wnioski z projektu:

 - Odnawialne źródła energii w Polsce dynamicznie się rozwijają, na rynku jest bardzo dużo rozpoczętych inwestycji

- Poważnym problemem dla branży OZE są protesty społeczne, które bardzo często uniemożliwiają realizację inwestycji

- Protesty często wynikają z braku wiedzy nt. OZE – istnieje paląca potrzeba edukacji społeczeństwa, wzrostu świadomości ekologicznej

 - Urzędnicy są przychylnie nastawieni do inwestycji w odnawialne źródła energii, wielu z nich jest zainteresowanych tą tematyką, chciałoby rozwijać swoją wiedzę w tym zakresie.

Szczegółowe wyniki projektu wraz z dodatkowymi informacjami na temat odnawialnych źródeł energii w Polsce zostały odesłane urzędom gmin, które wzięły udział w projekcie. W ten sposób urzędnicy mogą poznać sytuację na rynku odnawialnych źródeł energii w swoim regionie i w Polsce.

Podobał się artykuł? Podziel się!