Biogazownia to, mówiąc w dużym uproszczeniu, mechaniczna wersja żołądka krowy, w którym zachodzą reakcje biochemiczne, dlatego duet rolnika z biochemikiem, twórców firmy musiał przynieść pożyteczne owoce. Powstawanie biogazowi jest efektem rozwijającego się rynku odnawialnych źródeł energii oraz rosnących potrzeb zagospodarowywania odpadów, jak również poszukiwania niekonwencjonalnych źródeł energii.

Schmack jest obecnie największym niemieckim dostawcą biogazu, choć oprócz niego liczącymi graczami na rynku są: BioConstruct, Biogas Weser-Ems, EnviTec Biogas, MT-Energie, Ökobit i inni. Schmack posiada obecnie ponad 220 jednostek produkujących biogaz na terenie Niemiec, jak również w innych krajach takich jak: Austria, Japonia, Luxemburg, Holandia, Wegry, Włochy, czy od niedawna Polska. Pierwsza Polska biogazowania, oparta o technologię tej firmy, powstała w Liszkowie w woj. kujawsko-pomorskim; ma moc 2,1 MW. Jej budowa rozpoczęła się w 2007 r., a już od 2009 r. biogazownia dostarcza „zielonej energii" czerpanej z fermentacji wywaru pogorzelnianego oraz innych organicznych odpadów roślinnych. Oprócz niej, powstała jeszcze jedna instalacja w gminie Jeżewo w powiecie świeckim, która ma moc ok. 1,6 MW. Substratami do produkcji w niej gazu są głównie odpady poubojowe oraz gnojowica. W Bawarii działa największa w Niemczech (w 2008 r.) biogazownia w Schawandorf o mocy 4,5 MW, a obok niej budowana jest nowa dwukrotnie większa. Najważniejszą zaletą tego systemu produkcji energii odnawialnej, z punktu widzenia środowiska, jest to, że oprócz wykorzystania „świeżego" substratu, daje możliwość utylizacji odpadów.

Biogaz można produkować niemalże z każdej masy organicznej, ale najczęściej wybierana jest kukurydza, szczególnie w Niemczech, z uwagi na łatwość jej wykorzystania i wysoką efektywność energetyczną. Innymi roślinami naddającymi się do wytwarzania biogazu mogą być np. buraki półcukrowe, które stanowią główny substrat w niektórych polskich propozycjach technologicznych.
Przyjmując udział biogazowi rolniczych za 100 proc., procentowy udział biogazowi stosujących poszczególne energetyczne surowce roślinne, przedstawia się następująco:
97 proc. kiszonka z całych roślin kukurydzy
50 proc. ziarno zboża
49 proc. GPS (kiszonka z całych roślin zbożowych)
35 proc. kiszonka z traw
8 proc. zielonka z traw
3 proc. ziarno kukurydzy
1 proc. inne surowce