- Jakie efekty ma przynieść projekt "Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach" (OZERISE)?

- Jest to projekt badawczy i demonstracyjny, którego celem jest zwiększenie wykorzystania OZE w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych gospodarstw rolnych. Obejmuje określenie zapotrzebowania na energię gospodarstw rolnych o różnych typach produkcji oraz zróżnicowanej wielkości i lokalizacji i dostosowanie do tych potrzeb technologii produkcji energii. Prowadzimy także pomiary meteorologiczne pozwalające na oszacowanie potencjalnej produkcji energii z OZE na terenach wiejskich.
W projekcie uczestniczy dziesięć gospodarstw z dwóch województw: mazowieckiego i warmińsko - mazurskiego. Zainstalowano w nich liczniki zużycia energii elektrycznej i ciepła na potrzeby produkcji rolnej oraz gospodarczo-bytowe. W ośmiu miejscach umieściliśmy maszty pomiarowe wyposażone m.in. w urządzenia do pomiaru prędkości i kierunku wiatru oraz nasłonecznienia.
Pierwsze, cząstkowe wyniki analizy pomiarów będą znane pod koniec stycznia.

- Czy rolnicy chętnie chcą stosować odnawialne źródła energii?

- Zapotrzebowanie na energię w rolnictwie w naszym kraju wzrasta, rośnie też udział kosztów energii w kosztach produkcji rolnej. Dlatego też rolnicy są zainteresowani możliwością inwestycji we własne źródła. Pod koniec 2012 roku ogłosiliśmy nabór chętnych do uczestnictwa w projekcie i otrzymaliśmy bardzo wiele zgłoszeń. W ostatecznym doborze gospodarstw kierowaliśmy się przede wszystkim ilością zużywanej przez nie energii. Zależało nam, by to zużycie było wysokie. Dodatkowe kryteria wyboru stanowiły profil produkcji rolnej, lokalizacja i wielkość ekonomiczna (przychody) gospodarstwa.

- Jakie gospodarstwa uczestniczą w projekcie?

- W województwie warmińsko - mazurskim wybraliśmy głównie gospodarstwa specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego i trzody chlewnej. W tego typu gospodarstwach zużycie energii jest wysokie, istotna jest też jej jakość i gwarancja dostaw prądu.
Mamy też w projekcie gospodarstwo nastawione na ekologiczną produkcję roślinną, które jednocześnie posiada własną produkcję spożywczą. Znajduje się w nim młyn oraz mała elektrownia wodna.
Z kolei w województwie mazowieckim wybraliśmy duże gospodarstwo nastawione na produkcje roślinną, plantatora owoców jagodowych i sad z chłodnią.
W doborze gospodarstw kierowaliśmy się także tym, by w przyszłości mogły one zostać połączone w mikrosieci. Dlatego np. zdecydowaliśmy się opomiarować trzy gospodarstwa rolne z miejscowości Giże koło Olecka. Giże to wyjątkowe miejsce. Wieś specjalizuje się w produkcji mleka (tzw. „Mleczna wieś Giże) i jej mieszkańcy podejmują wiele wspólnych inicjatyw związanych z jej rozwojem. Duża w tym zasługa sołtysa. Otrzymaliśmy wspólne zgłoszenie pięciu gospodarstw z tej wsi, ale nie mieliśmy w projekcie takich środków, by przyjąć wszystkich chętnych.