- Te zasady otwierają możliwość pomocy publicznej tam, gdzie jest ona w tej chwili niezwykle potrzebna, czyli przy modernizacji naszej energetyki - powiedział polskim dziennikarzom komisarz UE ds. budżetu Janusz Lewandowski.

Jako korzystny zapis określił też podniesienie progu, powyżej którego pomoc publiczna będzie notyfikowana KE, czyli zgłaszana do jej analizy: w przypadku wsparcia na rzecz infrastruktury energetycznej - z 20 do 50 mln euro. - Pomoc poniżej 50 mln euro nie musi być notyfikowana - podkreślił komisarz.

Nowe wytyczne kładą nacisk na wsparcie transgranicznej infrastruktury energetycznej.

W przypadku innych inwestycji oraz kogeneracji próg ten, powyżej którego pomoc będzie poddana szczegółowej analizie KE, wyniesie 15 mln euro.

Wśród innych korzystnych dla Polski zapisów Lewandowski wymienił bardziej intensywną pomoc w biedniejszych regionach oraz ułatwienia w zakresie pomocy publicznej dla projektów współfinansowanych ze środków UE.

Jednak uwaga przy ogłoszeniu opracowywanych przez dwa lata wytycznych, które mają wejść w życie w lipcu i obowiązywać do 2020 r., była skupiona na zmianach we wsparciu odnawialnych źródeł energii. Dotychczasowe subsydia, w opinii krytyków, przyczyniają się do wzrostu cen energii dla konsumentów i przemysłu oraz do obniżenia pozycji konkurencyjnej UE. Czytaj też: K. Zamasz, Enea: rynki mocy nie są po to, żeby rachunki konsumentów wzrosły

- Wytyczne pozwolą na gładkie przejście do nowoczesnych i bardziej efektywnych mechanizmów wspierania energii odnawialnej. Wysokie subsydia przyznane dotychczas przez kraje członkowskie pomogły poczynić znaczący postęp na rzecz osiągnięcia unijnego celu w zakresie źródeł odnawialnych - powiedział na konferencji prasowej prezentując nowe wytyczne komisarz UE ds. konkurencji Joaquin Almunia.

Ale - jak zauważył - sposoby wsparcia doprowadziły do znaczącego wzrostu kosztów dla odbiorców energii i chroniły producentów energii odnawialnej przed ryzykiem, jak również osłabiły sygnały cenowe. Jego zdaniem, pewne odnawialne źródła energii są na tyle "dojrzałe", by konkurować z bardziej konwencjonalnymi źródłami energii i wsparcie publiczne powinno być udzielane poprzez "proces konkurencyjny", choć przejście to będzie stopniowe.I tak, stałe taryfy gwarantowane od ilości wyprodukowanej energii odnawialnej mają być stopniowo zastępowane przez wsparcie udzielane w procesie konkurencyjnej aukcji.