Prezydent podpisał „mały trójpak" 14 sierpnia, co oznacza, że ustawa wejdzie w życie na początku września. Po uchwaleniu ustawy 21 czerwca i poprawkach senackich - warto podkreślić, że bardzo słusznych - dokument trafił do Kancelarii Prezydenta w ostatnim dniu lipca. A zatem prezydent podpisał dokument szybciej niż zobowiązuje go do tego prawo, które daje mu 21 dni na podpisanie ustawy lub zgłoszenie do niej zastrzeżeń, np. skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.


- Sprawne działanie Kancelarii Prezydenta i stosunkowo szybkie podpisanie ustawy daje nadzieję, że od tego momentu prace nad prawem regulującym energetykę odnawialną, w tym biogazową, będą toczyć się szybciej niż dotychczas - komentuje Roman Pasławski, ekspert rynku biogazowego z klastra Wiekopolski Biogaz. - Życzyłbym sobie, podobnie jak wiele innych osób zaangażowanych w branżę biogazową, aby inne instytucje wzięły przykład z Pana Prezydenta i zajęły się „dużym trójpakiem" tak sprawnie, jak on - dodaje.

Pracy jest faktycznie dużo, ale zgodnie z oceną Wielkopolskiego Biogazu, większość została już zrobiona. Jednak od ogłoszenia rozpoczęcia prac nad pakietem ustaw regulujących kwestie energetyki mijają już prawie dwa lata. Od tamtej pory odbyły się konsultacje społeczne i międzyresortowe. W lipcu i październiku 2012 Ministerstwo Gospodarki przedstawiło dwa kolejne projekty ustaw, które miały być już ostatecznymi. W odniesieniu do nich inwestorzy i przedsiębiorcy z branży OZE opracowali swoje plany biznesowe, część z nich nawet rozpoczęła projekty, licząc na wejście regulacji w życie od stycznia 2013. W ocenie branży biogazowej wszystko to trwa o wiele za długo.

W styczniu tego roku „duży trójpak", czyli pakiet: Prawo energetyczne, Prawo gazowe i ustawa o OZE, zamiast wejść w życie, został zdjęty z planu obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów. W wyjaśnieniach przedstawiciele rządu mówili o bardziej pilnym „małym trójpaku". Natomiast dopiero po tym, jak mały trójpak został uchwalony, rząd i sejmowe komisje ponownie przystąpiły do prac nad dużym trójpakiem.

Jeszcze do niedawna można było przypuszczać, że temat dużego trójpaku zostanie zamknięty nie wcześniej niż na początku przyszłorocznych wakacji. Informacja o tym, że sejmowa Komisja Gospodarki zajmie się nim w trybie pilnym pozwala jednak myśleć bardziej optymistycznie i zakładać, że pierwszy kwartał 2014 roku będzie terminem wejścia w życie regulacji wyczekiwanych przez inwestorów i przedsiębiorców związanych z branżą biogazową.