- O ile z perspektywy samych przedsiębiorstw wytwórczych biokomponentów nie spodziewamy się większych trudności, jako że większość już od dłuższego czasu posiada certyfikaty zrównoważenia bądź kończy proces ich pozyskania, o tyle szczególną uwagę należy poświęcić pierwszym jednostkom zbierającym, czyli podmiotom skupującym surowce rolne, a także grupom producentów rolnych, które również będą musiały posiadać certyfikaty KZR. Wejście w system czeka także tłocznie oleju i gorzelnie rolnicze dostarczające swoje produkty do wytwórców - powiedział Zygmunt Gzyra, Prezes Krajowej Izby Biopaliw.

- Producenci rzepaku mają świadomość nowych obowiązków, część grup producentów, których członkami są rolnicy skupieni w Krajowym Zrzeszeniu Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych posiada już certyfikaty zrównoważenia, staramy się pomóc kolejnym zainteresowanym współpracując z jednostkami certyfikującymi działającymi na polskim rynku w oparciu o uznane przez Komisję Europejską dobrowolne systemy certyfikacji  - stwierdził Juliusz Młodecki, Wiceprezes KZPRiRB.

- Jako organizacja branżowa na bieżąco informujemy gorzelników o konieczności certyfikacji w przypadku chęci dalszego dostarczania produkowanego destylatu na cele biopaliwowe, niemniej jednak mamy świadomość sporego sceptycyzmu branży wobec kolejnego po REACH czy HAACP obowiązku, w szczególności teraz, kiedy krajowy rynek spirytusu przeżywa poważny kryzys - powiedział Włodzimierz Warchalewski, Prezes Związku Gorzelni Polskich.

Tradycyjnie już w trakcie spotkania nie zabrakło tematu wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej z 2012 roku w sprawie zmian w dyrektywach biopaliwowych UE. Posiedzenie było okazją do omówienia postępu prac nad tą inicjatywą legislacyjną na forum UE od ostatniego posiedzenia Koalicji.

- Jako Koalicja z pełną satysfakcją możemy ocenić fakt, że propozycja Prezydencji Litewskiej wypracowana na podstawie wniosku KE nowego kształtu prawodawstwa unijnego w zakresie biopaliw nie znalazła uznania w oczach Rady UE, czego wyraz mieliśmy w wyniku głosowania w tej sprawie 12 grudnia 2013 roku. Mamy jednak pełną świadomość, że to nie koniec tej debaty, dlatego cały czas analizujemy potencjalne rozwiązania w tym zakresie i monitorujemy dalszy rozwój sytuacji - powiedział Adam Stępień, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw.