Oprócz premii inwestycyjnych, zainteresowanie otrzymają bezpłatne i profesjonalne konsultacje dotyczące m.in. wyboru odpowiednich urządzeń i sposobu ich eksploatacji.

BZ WBK Finanse & Leasing podpisał umowę kredytową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w marcu tego roku. Teraz 15 mln euro dostępnych w ramach programu PolSEFF i przeznaczonych na finansowanie technologii efektywnych energetycznie trafi w ręce klientów.

Przedsiębiorstwa z segmentu MŚP lub rolnicy mogą uzyskać na realizację swoich inwestycji do 1 mln euro w formie leasingu lub pożyczki. Jest jednak jeden warunek: inwestycja, którą może być m.in. zakup maszyn budowlanych, wtryskarek lub urządzeń rolniczych, musi przyczyniać się do zwiększenia oszczędności energetycznej o minimum 20 proc. w stosunku do technologii wykorzystywanej wcześniej.

Z badania przeprowadzonego przez Europejskie Stowarzyszenie Izb Przemysłowo-Handlowych „Motywacje i bariery dla poprawy efektywności energetycznej w małych i średnich firmach w Polsce” wynika, że dla zdecydowanej większości (74 proc.) polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP energia jest istotnym zagadnieniem . Ponadto przy zakupie nowego sprzętu ponad połowa firm (57%) bierze pod uwagę zużycie energii, a 14% planuje wdrożyć u siebie ekotechnologie.

- Potencjalny popyt na urządzenia i usługi przyczyniające się do redukcji zużycia energii w Polsce jest spory, jednak inwestorzy na tym polu wciąż zmagają się z barierami, np. z wysokimi kosztami inwestycji – podkreśla Szymon Stryjski, odpowiedzialny w BZ WBK Finanse & Leasing za sprzedaż oferty finansowania urządzeń energooszczędnych.

Bez kompleksowego wsparcia zgodnego z oczekiwaniami małych i średnich firm, stanowiących ponad 99% ogólnej liczby przedsiębiorstw, polski rynek urządzeń energooszczędnych nie ma szans na rozwój wzorem zachodniej części Europy. - Krajowe inicjatywy lub programy muszą celniej trafiać w potrzeby i oczekiwania małych firm. Powinny być jednocześnie bardziej przystępne, także bardziej promowane, aby zyskać uwagę i zaangażowanie MŚP – wyjaśnia Daniel Mrozek, odpowiedzialny w BZ WBK Finanse & Leasing za rozwój oferty produktowej i marketing. Podobał się artykuł? Podziel się!