Około 300 MW w OZE posiada grupa Energa. Elektrownie na odnawialne źródła spółki produkują rocznie 1,5 mln MWh, co stanowi ok. 33 proc. całkowitej energii wytwarzanej w grupie i 16 proc. w produkcji krajowej. Produkcja zielonej energii w grupie Energa odbywa się w 46 własnych elektrowniach wodnych oraz w instalacjach spalających biomasę.


- Ponadto do naszej sieci przyłączone są liczne "obce" elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodne i biogazownie. Łączna moc OZE przyłączonych do sieci to 940 MW. 15 proc. energii, którą dostarczamy naszym klientom pochodzi ze źródeł odnawialnych - tłumaczy nam Beata Ostrowska, rzecznik prasowy grupy Energa.

W najbliższych latach spółka planuje rozwijać głównie energetykę rozproszoną opartą na źródłach odnawialnych i gazowych, czyli elektrownie biogazowe, elektrownie opalane biomasą, lokalne elektrownie wodne oraz niskoemisyjne elektrownie gazowe, zamierza także inwestować w farmy wiatrowe.

Do najważniejszych inwestycji w zakresie OZE należy m.in. budowa bloku biomasowego w Elblągu o mocy 25 MW, który z biomasy w postaci pelet ze słomy będzie produkował prąd i ciepło dla mieszkańców miasta. Kolejnym przedsięwzięciem jest budowa elektrowni wodnej na Wiśle (okolice Włocławka) o mocy około 100 MW. Docelowo, jak tłumaczy Energa, budowa elektrowni wodnej może przekształcić się w budowę Kaskady Dolnej Wisły, o łącznej mocy około 1000 MW.

- Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kilku projektów biogazowych, dwa z nich uruchomione mają być jeszcze w tym roku. Analizujemy też projekty wiatrowe, o różnej mocy, ale za wcześnie, by mówić o konkretach - wyjaśnia dalej Beata Ostrowska.

Zielona energia to styl życia - przekonuje w kampanii reklamowej grupy Enea jeden z czołowych polskich aktorów. Jak zapewnia spółka w parze z promowaniem ekologicznych postaw idą także plany w "zielone" moce wytwórcze. Do 2020 roku Enea chce uzyskać w farmach wiatrowych 250-300 MW, a kolejne 40-60 MW w biogazowniach.

W zakresie OZE drogą rozwoju dla grupy Enea jest dywersyfikacja źródeł, a główne kierunki to rozwój projektów energetyki wiatrowej i biogazowni. Zakładamy, że realizując naszą strategię, na odnawialne źródła energii i wytwarzanie w kogeneracji do 2020 roku przeznaczymy ponad 25 proc. łącznych nakładów inwestycyjnych - wyjaśnia nam Luzia Trocka, z biura prasowego spółki. Enea chce zarówno budować swoje obiekty, przejmować już istniejące podmioty oraz inwestować w nowo powstające projekty we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.