Do głównych barier rozwoju małej energetyki wiatrowej należy przede wszystkim brak odpowiedniego wsparcia dostosowanego do tego sektora energetyki odnawialnej.

- Obecny, daleki od doskonałości i zadowolenia inwestorów, system jest stworzony dla dużej energetyki wiatrowej, jest skomplikowany i niemożliwy do zastosowania przez indywidualnych użytkowników. Sugerowanym dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie mechanizmów stałej ceny dla elektrowni przyłączonych do sieci energetycznej lub mechanizmów podatkowych dla systemów autonomicznych - czytamy w raporcie IEO.

Brakuje także narzędzi finansowych dla małych elektrowni wiatrowych. Na tego typu instalacje nie można pozyskać dofinansowania z funduszy ekologicznych, nie ma systemu mikrodotacji, brakuje również odpowiednich ofert banków.

Jak podkreślają autorzy raportu, przeszkodą do rozwoju tego sektora są również skomplikowane i długotrwałe procedury związane z pozyskaniem pozwolenia na budowę i traktowaniem małych elektrowni wiatrowych na równi z wielkoskalową energetyką wiatrową.

Barierami są również: niska świadomość roli małych elektrowni wiatrowych i związanych z nimi zagadnień wśród urzędników, przedsiębiorstw energetycznych i społeczeństwa, wysokie koszty jednostkowe wynikające częściowo z niszowości technologii oraz brak instytucji certyfikujących oraz akredytowanych laboratoriów krajowych.

- Powszechnym problemem w Polsce jest słaby rozwój sieci elektroenergetycznej i jej postępująca dekapitalizacja, co jest obecnie silną barierą rozwoju energetyki wiatrowej. Małe elektrownie wiatrowe nie wymagają specjalnie ukierunkowanych działań i dużych nakładów na rozwój sieci. Wręcz przeciwnie, wzmacniać je będą na tzw. "końcówkach" na niskim napięciu i wpisują się w szerszą koncepcję rozwoju inteligentnych sieci i mikrogeneracji - czytamy dalej w raporcie IEO.

Jak podkreślają autorzy raportu, technologie generacji rozproszonej oparte w szczególności na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii nie są jeszcze w pełni konkurencyjne z energią z konwencjonalnych elektrowni, ale ich opłacalność rośnie. Mała energetyka wiatrowa, w porównaniu np. do systemów fotowoltaicznych czy ogniw paliwowych, jest jedną z tańszych opcji technologicznych w zakresie mikrogeneracji.

Z analiz statystycznych sektora małych elektrowni wiatrowych wynika, że do końca 2010 roku zainstalowano w Polsce małe turbiny wiatrowej o sumarycznej mocy ok. 7MW, w tym w sieci elektroenergetycznej działało 25 sztuk turbin wiatrowych o sumarycznej mocy zainstalowanej 1,77MW.

Podobał się artykuł? Podziel się!