W Polsce jeszcze w połowie lat 50. było czynnych ponad 6 tysięcy zakładów napędzanych siłą wodną. Później jednak na skutek niesprzyjającej polityki państwa nastąpiła prawie całkowita likwidacja zakładów i elektrowni wodnych. W ostatnich latach następuje ponowny jej rozwój.

Elektrownie wodne dzieli się na: duże i małe, przyjmując, że małe elektrownie wodne (MEW) to te o mocy zainstalowanej poniżej 5 MW. MEW są zaliczane do niekonwencjonalnych, odnawialnych i ekologicznych źródeł energii. Duże elektrownie wodne są natomiast często traktowane jako konwencjonalne źródło energii, a duży stopień ingerencji w środowisko naturalne sprawia, że nie można ich określić mianem ekologicznych. MEW mogą wykorzystywać potencjał rzek, rolniczych zbiorników retencyjnych, systemów nawadniających, wodociągowych, kanalizacyjnych i kanałów przerzutowych. Warunkiem otrzymania dużej mocy jest koncentracja na możliwie ograniczonym obszarze dużej różnicy poziomów i dużego strumienia przepływu wody.

Dlaczego mew?

Małe elektrownie wodne mogą mieć zastosowanie w wielu dziedzinach, ponieważ:

 • są przede wszystkim źródłem taniej, ekologicznej energii elektrycznej,
 • pozwalają na oszczędność paliw, takich jak węgiel i ropa naftowa,
 • nie zanieczyszczają środowiska naturalnego,
 • mogą być instalowane na małych ciekach wodnych,
 • są elementem systemu regulacji stosunków wodnych, poprawiają wilgotność gleb i poziom wód gruntowych,
 • tworzą system zbiorników retencyjnych,
 • poprawiają jakość wody poprzez oczyszczanie mechaniczne na kratach wlotowych do turbin pływających zanieczyszczeń,
 • zwiększają natlenienie wody, co poprawia jej zdolność do samooczyszczenia biologicznego,
 • korzystnie wpływają na system elektroenergetyczny poprzez poprawę parametrów sieci rozdzielczej niskiego i średniego napięcia,
 • energia elektryczna wykorzystywana jest przez odbiorców z najbliższego otoczenia – eliminuje straty podczas przesyłania, rozdzialania i transformacji,
 • mogą być zaprojektowane i wybudowane w ciągu jednego roku, wyposażenie jest dostępne powszechnie, a technologia opanowana,
 • prostota techniczna powoduje wysoką niezawodność i długą żywotność,
 • są proste w obsłudze wynikającej z automatyzacji obiektów i niedrogie w eksploatacji.