Na pytanie PAP, kiedy resort miałby wyjść z inicjatywą nowelizacji Pietrewicz odpowiedział: "Widzimy potrzebę, ale też będziemy o tym rozmawiali ze środowiskiem, jak oni oceniają wszystkie elementy przemawiające za i przeciw (projektowi nowelizacji -PAP). Wtedy podejmiemy decyzję. Jeśli wyjdziemy (z tą inicjatywą - PAP) to będzie kwestia najbliższych tygodni".

Ministerstwo pracuje obecnie nad rozporządzeniami, które wprowadzą przepisy do ustawy o OZE.

Ustawę tę prezydent Bronisław Komorowski podpisał tydzień temu. OZE to jeden z priorytetów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Jej głównym celem jest m.in. 20-proc. udział źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii. Dla Polski ten cel jest nieco niższy - średnio 15,5 proc. Źródła odnawialne na razie są droższe od konwencjonalnych, i aby się rozwijały, trzeba je wspierać, czyli dotować. Ustawa m.in. kompleksowo reguluje te kwestie.

W ustawie znalazł się tzw. zapis prosumencki. Dzieli on prosumentów (jednocześnie producentów energii i jej konsumentów) na dwie grupy - posiadaczy instalacji do 3 kW oraz od 3 kW do 10 kW. W przypadku tych pierwszych wsparcie miałoby wynieść ok. 75 gr za 1 kWh sprzedanej państwu energii w ciągu piętnastu lat, w przypadku drugiej od 40 do 70 gr za 1 kWh.

Przeciw takiemu rozwiązaniu był rząd. Przedstawiciele resortu gospodarki tłumaczyli, że przy takim rozwiązaniu nastąpi gwałtowny rozwój mikroinstalacji, co spowoduje dodatkowe koszty. MG przekonywało, że dzięki taryfom gwarantowanym instalacje będą służyć celom zarobkowym - czyli produkcji energii na sprzedaż, a nie na własne potrzeby.

Zgodnie z systemem aukcyjnym, który od 1 stycznia 2016 r. zastąpić ma dotychczasowy system wsparcia dla energii odnawialnej (tzw. zielone certyfikaty), inwestorzy, których projekty wygrają aukcje, bo zaoferują najbardziej atrakcyjną cenę energii, otrzymają prawo do odsprzedaży jej do sieci po stałej cenie. Z osobnych aukcji będą mogli skorzystać właściciele inwestycji uruchomionych wcześniej, którzy po 1 stycznia 2016 r. zdecydują się na przejście na system aukcji. Dla nich też będzie liczyć się 15-letni okres wsparcia, zaczynający się z dniem uruchomienia produkcji energii.

W posiedzeniu komisji, która zapoznała się z informacją MG o skutkach wejścia w życie ustawy o OZE, uczestniczyli przedstawiciele resortu gospodarki, URE i UOKiK.

Jak powiedział Pietrewicz, to długo oczekiwana ustawa i celem resortu nie jest walka z nią. "My chcemy ją uczynić wykonalną" - zapewnił. Jego zdaniem poprawka prosumencka wprowadziła bowiem "inną logikę funkcjonowania ustawy" i w rezultacie "powstały pewne niespójności".