- Narodowe Cele Wskaźnikowe (NCW) określają minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczony według wartości opałowej. Zgodnie z ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, Rada Ministrów co 3 lata wyznacza NCW na kolejne 6 lat, biorąc pod uwagę możliwości surowcowe i wytwórcze. Wydając rozporządzenie dotyczące NCW rząd brał pod uwagę możliwości surowcowe i wytwórcze, branżę paliwową oraz przepisy Unii Europejskiej, a konkretnie dyrektywę PE i Rady 2009/28/WE, która określa, że do 2020 r. udział energii odnawialnej w transporcie powinien osiągnąć poziom 10 proc. - poinformowało Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju w Oil Express.


W latach 2013-2018 wysokość NCW będzie wynosić:
2013 r. - 7,10 proc.,
2014 r. - 7,10 proc.,
2015 r. - 7,10 proc.,
2016 r. - 7,10 proc.,
2017 r., - 7,80 proc.,
2018 r. - 8,50 proc.

Podobał się artykuł? Podziel się!