Urząd Regulacji Energetyki podliczył poziom mocy zainstalowanych w energetyce odnawialnej w Polsce według stanu na koniec 2011 roku. Z bilansu wynika, że na koniec minionego roku moc zainstalowana energetyki odnawialnej w Polsce wynosiła 3082,043 MW, co oznacza, że w 2011 roku wzrosła o 525,620 MW.

W największym stopniu rozwój zielonej energetyki zawdzięczamy inwestycjom w energetykę wiatrową. Na koniec 2011 rok moc zainstalowana tych źródeł wyniosła 1616,361 MW i było to o 436,089 MW więcej niż na koniec 2010 roku. To oznacza, że wiatrówce zawdzięczamy nieco ponad 82 proc. ubiegłorocznego przyrostu mocy zainstalowanych w energetyce odnawialnej.

Na pozostałe niespełna 20 proc. ubiegłorocznego przyrostu zielonej mocy złożyły się inwestycje w źródła biogazowe, wodne, słoneczne, a przede wszystkim biomasowe. Na koniec 2011 rok moc zainstalowana elektrowni na biomasę wyniosła 409,680 MW, co oznacza wzrost w ciągu roku o 53,490 MW. Z kolei moc elektrowni biogazowych wzrosła w ubiegłym roku o 20,643 MW osiągając na koniec 2011 rok poziom 103,487 MW.

Moc zainstalowana elektrowni wodnych wzrosła w ubiegłym roku o 14,346 MW do poziomu 951,39 MW. Nieco wyraźniej stała się widoczna w statystykach fotowoltaika. Na koniec 2010 roku moc zainstalowana elektrowni słonecznych w Polsce wynosiła ledwie 0,033 MW, a na koniec 2011 roku osiągnęła poziom 1,125 MW. W minionym roku przybyło instalacji współspalania, których liczba wzrosła z 41 do 47.


Dla porównania: całkowita moc zainstalowana w krajowym systemie elektroenergetycznym na koniec 2010 roku według danych PSE Operator wynosiła 35756 MW. Danymi za rok 2011 jeszcze nie dysponujemy.

Podobał się artykuł? Podziel się!